Xem Nhiều 4/2024 # Cà Mau: Nhân Rộng Nhiều Mô Hình Sản Xuất Hiệu Quả, Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu # Top Yêu Thích

Đây là Hội nghị do Sở NN&PTNT Cà Mau tổ chức sáng 2/6. Được biết, những năm qua, Cà Mau đã tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Theo đó, các mô hình chủ lực được đúc kết nhân rộng như: nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh năng suất cao, nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT), nuôi tôm sú QCCT ít thay nước, sản xuất luân canh lúa – tôm, canh tác lúa thông minh và nuôi vịt biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Những mô hình trên được Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua hệ thống cán bộ khuyến nông cơ sở chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho mùa vụ.

Năm 2017, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh năng suất cao sẽ được nhân rộng 200 ha; nuôi tôm thâm canh 1.100 ha; nuôi tôm sú QCCT 25.000 ha; nuôi tôm sú QCCT ít thay nước 10.000 ha; sản xuất lúa “3 giảm 3 tăng” 30.000 ha và nuôi vịt biển ứng phó với biến đổi khí hậu 10.000 con. Ngoài ra, mô hình sản xuất luân canh lúa – tôm mục tiêu đạt 380 kg tôm và 3,5 tấn lúa/ha; mô hình canh tác lúa thông minh giảm lượng hạt giống từ 150 kg xuống còn 120 kg giống/ha.

Nguồn: Theo Thủy sản Việt Nam

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau